Jak získat evropské včelařské dotace 2023

 

Evropské včelařské dotace 2023

Kolik peněz je na podporu včelařství v ČR určeno?

Vláda schválila 22.02.2023 nařízení o opatřeních v odvětví včelařství.

Od roku 2023 do roku 2027 budou moci včelaři žádat o celkovou podporu 110 miliónů korun.

Polovina půjde z rozpočtu EU, druhá polovina z rozpočtu ČR.

Kdo může žádat o dotaci?

Příspěvky získají včelaři na nákup nového technického vybavení (například medomet, úlovou váhu či chladící technologie pro sklady), boj proti včelím nákazám, na kočování včelstev, na nákup včelích matek, rozbory včelích produktů i na školení a výstavy. Další podrobnosti v článku níže.

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1.2023 do 31.7.2023.

 

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci bez ohledu na počet chovaných včelstev

Maximální výše dotace

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) medomet s manuálním pohonem

b) medomet s elektrickým pohonem

 

12 000 Kč 

30 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení  (pomůcka na odstranění voskových víček z medných plástů)

a) mechanické

b) s elektrickým pohonem

6 000 Kč

18 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperacičištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

4 000 Kč 

5.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18 000 Kč

6.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

12 000 Kč

7.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

12 000 Kč

8.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

11.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 400 kg 12 000 Kč

12.

Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

24 000 Kč 

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci pro chovatele, kteří mají evidováno více než 150 včelstev

Maximální výše dotace

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

48 000 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

 36 000 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) - elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

 36 000 Kč

4.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

8 000 Kč 

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

 24 000 Kč

6.

Chladící technologie s výkonem nad 25 mpro sklady sloužící ke skladování plástů

48 000 Kč 

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

48 000 Kč

8.

Etiketovací zařízení

24 000 Kč

9.

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu  24 000 Kč

 

 

Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

 

Podrobné informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou v nejbližší době k dispozici na stránkách SZIF: Včelařské eurodotace - Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz).