Dotace 2022

PŘECHODNÉ OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2022 DO 31. PROSINCE 2022

Na toto období byl prodloužen dotační program na technické zařízení, můžete tedy nadále kupovat technické vybavení a uplatnit na ně dotace z Českého včelařského programu.

Veškeré platné změny budou v textu níže uvedeny červeně.

Evropské včelařské dotace 2021/2022

Kolik peněz je na podporu včelařství v ČR určeno?

Předběžně je alokována částka 105.473.886 Kč (50% prostředky EU, 50% prostředky ČR). Jde o výrazné navýšení proti roku 2020/2021, kdy alokovaná částka přesahovala 66 milionů korun.

Kdo může žádat o dotaci?

Dotace na pořízení nového zařízení je určena pro všechny chovatele včel, kteří jsou evidováni u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., nejpozději k 31.12. 2018 31.12.2019. Není tedy určena chovatelům zaevidovaným od 1.1. 2020

Kde žádat o dotaci?

Schváleným administrátorem včelařských dotací - část Technická pomoc - pořízení zařízení k získávání a zpracování medu pro období 2021/2022 jsou:

 Český svaz včelařů, z.s. a  SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA.

 

Český svaz včelařů, z.s., vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek takto: za pořízení nového zařízení 5% z pořizovací ceny, nejvýše však z částky maximální výše dotace u jednotlivých druhů nových zařízení.

Pravidla ČSV a detailní informace ke stažení zde.

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA vyřizuje dotace pro členy zdarma, pro nečleny za administrativní poplatek takto: za pořízení nového zařízení je to 500 Kč za jedno zařízení + 400 Kč za každé další zařízení. 

Pravidla spolku MÁJA a detailní informace ke stažení zde.

 

Kdy žádat o dotaci?

Včelařským rokem 2021/2022 je období od 1. srpna 2021 do 31. července 2022, zařízení zakoupené od 1.8. 2021 do 31.7. 2022, a dále v přechodném období od 1.8. 2022 do 31.12. 2022, tedy můžete uplatit v žádosti o dotaci v roce 2022.

 

ČSV přijímá žádosti o dotace od 1.1. 2022 do 15.5. 2022. Všechny povinné přílohy je třeba dodat do 15.7. 2022. Žádost pro přechodné období vč. povinných příloh je nutné dodat nejpozději do 15.12. 2022. Veškeré pokyny ČSV k podání žádosti o dotaci v přechodném období najdete zde.

Spolek Mája přijímá žádosti o dotace od 3.1. 2022 do 23.5. 2022. Všechny povinné přílohy je třeba dodat do 11.7. 2022. Žádost pro přechodné období vč. povinných příloh je nutné dodat nejpozději do 2.12. 2022. Veškeré pokyny Spolu Mája k podání žádosti o dotaci v přechodném období najdete zde.

 

 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci na nové zařízení?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Formuláře pro žádost o dotaci na nové zařízení:

Požadavek na poskytnutí dotace

Tabulka č. 1 - SOUPISKA pořízeného zařízení

Tabulka č. 2 - SOUPISKA pořízeného zařízení

 

Povinné přílohy:

 

ČSV: Veškerou dokumentaci doručte osobně nebo zašlete poštou ve dvou vyhotoveních (1x originál + 1x kopie) - originální doklad o nákupu, doklad o platbě; při splnění podmínek nutno doložit také fotodokumentaci a technickou dokumentaci (podmínky uvedeny na formuláři Požadavek na poskytnutí dotace); Prohlášení konečného příjemceProhlášení konečného příjemce pro přechodné období.

 

MÁJA: Veškerou dokumentaci doručte osobně nebo zašlete poštou - originální doklad o nákupu, doklad o platbě; při splnění podmínek nutno doložit také fotodokumentaci a technickou dokumentaci (podmínky uvedeny na formuláři Požadavek na poskytnutí dotace); Prohlášení konečného příjemce Prohlášení konečného příjemce pro přechodné období.

 

 

Na jaké zařízení mohu žádat o dotaci a jaká je její výše?

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena všech zařízení musí být 20 000 Kč vč. DPH. Do pořizovací ceny se nezapočítávají vedlejší náklady (doprava apod.).

Dotace se vypočítává z 90% pořizovací ceny až do výše stanoveného limitu nejvýše však 100 000 Kč v součtu za všechna dotovaná zařízení. Pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu (v roce 2020 ani v roce 2021 dotace kráceny NEBYLY). 

 

Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci bez ohledu na počet chovaných včelstev

Maximální výše dotace (údaj pro neplátce DPH)

Maximální výše dotace  z ceny bez DPH 21% (údaj pro plátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - ruční medomet)

10 000 Kč 

8 265 Kč

2.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet s elektrickým pohonem)

25 000 Kč

20 661 Kč

3.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

15 000 Kč

12 397 Kč

4.

Odvíčkovací zařízení mechanické (pomůcka na odstranění voskových víček z medných plástů)

5 000 Kč

4 132 Kč

5.

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

15 000 Kč

12 397 Kč

6.

Nádoba umožňující temperacičištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

3 000 Kč 

2 479 Kč

7.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

15 000 Kč 12 397 Kč

8.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

10 000 Kč 8 264 Kč

9.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů)

10 000 Kč 8 264 Kč

10.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

20 000 Kč 16 529 Kč

11.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 200 kg 10 000 Kč 8 264 Kč

12.

Chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

20 000 Kč  16 529 Kč

 

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci pro chovatele, kteří mají evidováno více než 150 včelstev

Maximální výše dotace (údaj pro neplátce DPH)

Maximální výše dotace  z ceny bez DPH 21% (údaj pro plátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky

40 000 Kč

33 058 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů

 30 000 Kč

24 793 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) - elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu

 30 000 Kč

24 793 Kč

4.

Nádoba umožňující temperacičištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více

6 000 Kč 

4 959 Kč

5.

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu

 20 000 Kč 16 529 Kč

6.

Chladící technologie s výkonem nad 25 mpro sklady sloužící ke skladování plástů

40 000 Kč  33 058 Kč

7.

Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček

40 000 Kč 33 058 Kč

8.

Etiketovací zařízení

20 000 Kč 16 529 Kč

9.

Balící zařízení do druhého a dalšího obalu  20 000 Kč 16 529 Kč

 

Všechny produkty, na které se vztahuje dotační program EU a které si u nás můžete zakoupit, najdete zde.

Před koupí vybraného zařízení si vždy v dotační příručce ověřte, zda se na něj dotace vztahují a jaké jsou detailní podmínky pro poskytnutí dotace: 

Dotační příručka Státního zemědělského a intervenčního fondu

 Dotační příručka pro přechodné období

 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Výplaty dotací budou probíhat od 15.10. 2022. od 31.3. 2023 pro přechodné období.